1917 үр дүн
( Нийт 1917 үр дүнгээс 1 - 10)
Гарчиг Эхэлсэн огноо Дууссан огноо Хуудасны тоо Файл
1190100080000 Монгол Орос хоёрын хоорондох найрамдлын барилдлагааг байгуулах тухай Монголын Ардын Засгийн газар ба Зөвлөлийн Засагт Орос Улсын Засгийн газрын хэлэлцэн тогтоосон гэрээ бичиг 1921-11-05 1921-11-05 12
1190100040000 Монгол Оросын найрамдлын гэрээ 1912-10-21 1912-10-21 7
1190100030000 Монгол Түвэдийн найрамдлын гэрээ 1912-12-02 1912-12-02 2
1190110050000 БНМАУ-ын СнЗ-ийн мэдээлэл, радио, зурагт радиогийн улсын хороо, БНАГУ-ын СнЗ-ийн дэргэдэх Зурагт радиогийн улсын хорооны хооронд зурагт радиогийн талаар хамтран ажиллах 1971 оны ажлын протокол 1970-11-24 1970-11-24 9
1190110100000 Протокол к соглашению между Правительством МНР и Правительством СССР об экономическом сотрудничестве в 1971-1975 гг. от 28 декабря 1970г 1970-12-28 1970-12-28 12
1190110110000 БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын хооронд 1971-1975 онд эдийн засгийн талаар хамтран ажиллах тухай байгуулсан хэлэлцээр 1970-12-28 1970-12-28 46
1190110090000 БНМАУ-ын ШУА, Польшийн ШУА-ийн хооронд эрдэм шинжилгээний талаар 1971-1972 онд хамтран ажиллах тухай төлөвлөгөө 1970-12-23 1970-12-23 10
1190110080000 БНМАУ, БНАГУ-ын хооронд 1971-1975 онд УААА-н төлөвлөгөө зохицуулалтын асуудлаар хийсэн хэлэлцээрийн протокол 1970-12-08 1970-12-08 43
1190110120000 БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хооронд 1971-1975 онд харилцан бараа нийлүүлэх тухай хэлэлцээрийн 1-р протокол 1970-12-30 1970-12-30 31
1190110070000 БНМАУ, БНБАУ-ын зурагт, радиогийн хооронд 1971-1972 онд хамтран ажиллах ажлын протокол 1970-11-28 1970-11-28 3