ГАДААД ЯВДЛЫН ЯАМНЫ ДҮРЭМ -1933 ОН

1933 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн БНМАУ-ын Ардын СнЗ-ийн 29-р хурлын тогтоолын 4-рт “Гадаад яамны дэд сайд нөхөр Дугаржаваас тус яамны шинэчлэн төлөвлөсөн дүрмийг батлуулахаар төлөвлөсөн тухай хэлэлцээд эл дүрэм зүйтэй болсон тул ёсоор болгон баталж улмаар УБХ-ын тургүүлэгчдэд явуулан батлуулж гүйцэтгүүлэхээр тогтов” гэжээ. Дүрмийн 6-р зүйлд “үүний урьд 1931 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдөр Засгийн газраас батлан тогтоож мөн Засгийн газрын 7-р сэтгүүлд зарлан нийтэлсэн ГЯЯ-ны тухай дүрэм хүчингүй болмуй” гэжээ.