ХҮНДЭТ ДЭВТЭРТ

Гадаад явдлын яамны коллегийн 1971 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 27 дугаар хурлаар Дипломат албаны 50 жилийн ойг тохиолдуулан Гадаад явдлын яамны “Хүндэт дэвтэр”, “Дипломатын хүндэт диплом”-ыг бий болгох асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн байна. 

 

“Хүндэт дэвтэр”-т Монгол Ардын Хувьсгалт Нам, төрийн гадаад бодлогыг удирдан чиглүүлэх, түүнийг хэрэгжүүлэхэд гарамгай гавъяа байгуулагсад, дипломат албанд олон жил хүчин зүтгэж үнэтэй хувь нэмэр оруулсан хүмүүсийг бичиж байхаар тогтжээ. “Хүндэт дэвтэр”-т бичих хүмүүсийг Сайдын зөвлөлийн хурлаар /тухайн үеийн коллегийн/ хэлэлцүүлж, сайдын тушаалаар баталж байхаар зохицуулсан. 

 

1971-1989 оны хоооронд нийт 8 хүнийг “Хүндэт дэвтэр”-т дуурсган бичсэн байна. Үүнд:

Сайдын 1971 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 220 дугаар тушаалаар

 

Д.Сүхбаатар, Ю.Цэдэнбал,  Ж.Самбуу, С.Лувсан, Н.Ядамжав

     

Сайдын 1975 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн 25 дугаар тушаалаар

 

Б.Жаргалсайхан

     

Сайдын 1987 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн 28 дугаар тушаалаар

 

Д.Адилбиш

     

Сайдын 1989 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 66 дугаар тушаалаар

 

П.Шагдарсүрэн

 

“Хүндэт дэвтэрт бичигдсэн хүмүүст тусгай үнэмлэх олгоно” гэж заасан байна. 1989 оноос хойш “Хүндэт дэвтэр”-т нэмж бичилт хийгээгүй болно.