Гадаад Монголтой зах нийлсэн Дотоод Монголын зурвас газарт Дундад иргэн улсын Засгийн газраас нүүдлийн иргэн суулгахгүй гэж тохиролцсоныг мэдэгдэж Гадаад Монголд Орос улсаас суугаа Ерөнхий консулаас ирүүлсэн ноот

0050100100000
Огноо 1915.07.14-1915.07.14
Хуудасны тоо Цаасан-4 Цахим-4
Эхийг үзэх