5866 үр дүн
( Нийт 5866 үр дүнгээс 1 - 10)
Гарчиг Эхэлсэн огноо Дууссан огноо Хуудасны тоо Файл
0050190000000 Ховдод суугаа Дундад улсын хэрэг шийтгэгч түшмэлд газар нутгийн талаар бичсэн бичиг тест 1916-01-01 1916-12-31 4
0050100010000 Манжийн үед өртөөний асуудлаар Улиастайн жанжин, Ховдын Хуувийн сайдтай харилцсан бичиг 1890-04-18 1890-04-18 9
0050100030000 Манжийн үед өртөөний асуудлаар Улиастайн жанжин, Ховдын Хуувийн сайдтай харилцсан бичиг 1890-04-28 1890-04-28 4
0050100020000 Манжийн үед өртөөний асуудлаар Улиастайн жанжин, Ховдын Хуувийн сайдтай харилцсан бичиг 1890-04-27 1890-04-27 5
0050100040000 Манжийн үед өртөөний асуудлаар Улиастайн жанжин, Ховдын Хуувийн сайдтай харилцсан бичиг 1890-04-02 1890-04-02 9
0050100120000 Гадаад Монголтой зах нийлсэн Дотоод Монголын зурвас газарт Дундад иргэн улсын Засгийн газраас нүүдлийн иргэн суулгахгүй гэж тохиролцсоныг мэдэгдэж Гадаад Монголд Орос улсаас суугаа Ерөнхий консулаас ирүүлсэн ноотны хариу бичиг 1915-08-05 1915-08-05 22
0050100070000 Цэцэрлэгийн хамаарсан чуулганы даргаас Дундад улсын мөнгөний пүүсэнд харьяат хошуу шавийн төлвөөс зохих өр шаардан төлүүлэхээр тушаасан зэрэг учрыг гаргаж өргөсөн хэрэг 1913-11-13 1913-11-13 14
0050100060000 Өвөр Монголын ноёдоос Сайн ноён хан нарт Өвөр Монголыг Хятадын захиргаанаас салгаж, Ар Монголтой нэгтгэн улс байгуулахыг хүсэж ирүүлсэн бичиг 1913-11-06 1913-11-06 8
0050100100000 Гадаад Монголтой зах нийлсэн Дотоод Монголын зурвас газарт Дундад иргэн улсын Засгийн газраас нүүдлийн иргэн суулгахгүй гэж тохиролцсоныг мэдэгдэж Гадаад Монголд Орос улсаас суугаа Ерөнхий консулаас ирүүлсэн ноот 1915-07-14 1915-07-14 4
0050100050000 Хятадын Гадаад яамнаас гадаад Монголыг автономит улс болгосон тухай Оросын элчинд ирүүлсэн ноотны хуулга 1913-11-05 1913-11-05 1