Улаанбаатар дахь дипломат корпусын жагсаалт

5000000020000
Номын нэр Улаанбаатар дахь дипломат корпусын жагсаалт
Зохиогч ГХЯ
Редактор ГХЯ
Бичигдсэн хэл орос
Хуудасны тоо 12