Монголчуудын утга соёлын товчоон

5000000100000
Номын нэр Монголчуудын утга соёлын товчоон
Зохиогч Ц.Шагдарсүрэн
Редактор Л.Солжилмаа
Бичигдсэн хэл монгол
Хуудасны тоо 170