Байгаль орчны сайд Ц.Адьяасүрэнгийн НҮБ-ын Ерөнхий ассамблейн 19-р тусгай чуулган дээр хэлсэн үг

1720100070000
Үргэлжлэх хугацаа 08.47
Өнгө Өнгөт
Огноо 1997.06.25-1997.06.25