Хятадын Гадаад яамнаас гадаад Монголыг автономит улс болгосон тухай Оросын элчинд ирүүлсэн ноотны хуулга

0050100050000
Огноо 1913.11.05-1913.11.05
Хуудасны тоо Цаасан-1 Цахим-1
Эхийг үзэх