5865 үр дүн
( Нийт 5865 үр дүнгээс 1 - 10)
Гарчиг Эхэлсэн огноо Дууссан огноо Хуудасны тоо Файл
0050100010000 Манжийн үед өртөөний асуудлаар Улиастайн жанжин, Ховдын Хуувийн сайдтай харилцсан бичиг 1890-04-18 1890-04-18 9
0050100020000 Манжийн үед өртөөний асуудлаар Улиастайн жанжин, Ховдын Хуувийн сайдтай харилцсан бичиг 1890-04-27 1890-04-27 5
0050100030000 Манжийн үед өртөөний асуудлаар Улиастайн жанжин, Ховдын Хуувийн сайдтай харилцсан бичиг 1890-04-28 1890-04-28 4
0050100040000 Манжийн үед өртөөний асуудлаар Улиастайн жанжин, Ховдын Хуувийн сайдтай харилцсан бичиг 1890-04-02 1890-04-02 9
0050100050000 Хятадын Гадаад яамнаас гадаад Монголыг автономит улс болгосон тухай Оросын элчинд ирүүлсэн ноотны хуулга 1913-11-05 1913-11-05 1
0050100070000 Цэцэрлэгийн хамаарсан чуулганы даргаас Дундад улсын мөнгөний пүүсэнд харьяат хошуу шавийн төлвөөс зохих өр шаардан төлүүлэхээр тушаасан зэрэг учрыг гаргаж өргөсөн хэрэг 1913-11-13 1913-11-13 14
0050100060000 Өвөр Монголын ноёдоос Сайн ноён хан нарт Өвөр Монголыг Хятадын захиргаанаас салгаж, Ар Монголтой нэгтгэн улс байгуулахыг хүсэж ирүүлсэн бичиг 1913-11-06 1913-11-06 8
0050100100000 Гадаад Монголтой зах нийлсэн Дотоод Монголын зурвас газарт Дундад иргэн улсын Засгийн газраас нүүдлийн иргэн суулгахгүй гэж тохиролцсоныг мэдэгдэж Гадаад Монголд Орос улсаас суугаа Ерөнхий консулаас ирүүлсэн ноот 1915-07-14 1915-07-14 4
0050100080000 Хиагтын Монгол, Орос, Хятад 3 улсын гэрээний хурлын тэмдэглэл 1915-01-09 1915-01-09 28
0050100090000 Хиагтын Монгол, Орос, Хятад 3 улсын гэрээний хурлын тэмдэглэл 1915-01-13 1915-01-13 53