НҮБ-ЫН НЭРЭМЖИТ ГУДАМЖТАЙ БОЛОВ

Улаанбаатар хотын Хөдөлмөрчдийн депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргаанаас Чингэлтэй дүүргийн Найрамдлын хороодын дэвсгэрээр баруун зүүн тийш явсан Энхтайвны гудамжийг 1958 оны 06 дугаар сарын 10-ны дотор Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын нэрэмжит гудамж болгон өөрчлөх шийдвэрийг гаргав. Эхийг үзэх