НҮБ-ЫГ ДЭМЖИХ МОНГОЛЫН НИЙГЭМЛЭГ БАЙГУУЛАГДАВ.

Аюулгүй энх тайвнаар давшин хөгжих ариун сайхан зорилгод хүрэхийн төлөө янз бүрийн үндэстний хамтран чармайх явдалд нэн их ач холбогдолтой НҮБ-ыг нийтэд таниулахын чухлыг ухамсарлан НҮБ-ыг дэмжих Монголын нийгэмлэг 1957 оны 08 дугаар сарын 01-нд байгуулагдав. Тус нийгэмлэгийн зорилго нь “энх тайвныг сахин бататгах ба улс түмний харилцан ойртох хамтран ажиллах явдалд чухал үйлдлийг бүтээх зорилттой НҮБ-ын зорилго зарчмыг бүх аргаар нийтэд таниулах, улс түмний эв санал, дэлхий дахины хамтран ажиллах мэдрэлийг хөгжүүлэхэд тус дөхмийг үзүүлэх явдал болно” гэж дүрмэндээ заажээ.