НҮБ-Д ЭЛСЭХЭЭР ГАРГАЖ БАЙСАН 1946 ОНЫ ӨРГӨДӨЛ

НҮБ-ын дүрэмд заасан зорилго, зарчмууд БНМАУ-ын баримталж ирсэн бодлогод нийцэж байсан учир НҮБ-ын дүрмийн 4-р зүйлийг баримтлан БНМАУ-ын Засгийн газраас НҮБ-ын гишүүнд элсүүлэн авахыг хүсч анх 1946 оны 06 дугаар сарын 21-нд өргөдөл өгчээУг өргөдлийг НҮБ-ын нарийн бичгийн дарга нарын газар 1946 оны 06 дугаар сарын 24-нд хүлээн авсан байна.